รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียนสำเร็จ :
สนามที่ ๘ : เขื่อนวชิราลงกรณ มาราธอนภูเขานานาชาติ

RUNNER LIST

10.550Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง (2 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุ 15-29 ปี 0
อายุ 30-39 ปี 0
อายุ 40-49 ปี 1
อายุ 50-59 ปี 0
อายุ 60-69 ปี 0
อายุ 70-74 ปี 0
อายุ 75 ปี ขึ้นไป 0
อายุ 15-29 ปี 0
อายุ 30-39 ปี 0
อายุ 40-49 ปี 1
อายุ 50-59 ปี 0
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 0

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  Giles Peach
 
ชาย 3 ธ.ค. 17 47 XL
  Uksica Umputchananont
 
หญิง 26 พ.ย. 15 49 S

32Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง (2 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุ 20-29 ปี 0
อายุ 30-39 ปี 0
อายุ 40-49 ปี 0
อายุ 50-59 ปี 1
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 0
อายุ 20-29 ปี 0
อายุ 30-39 ปี 0
อายุ 40-49 ปี 1
อายุ 50 ปี ขึ้นไป 0

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  Phaiboon Bunnak
 
ชาย 27 ม.ค. 12 52 M
  กนกนง เคนนี่ย์
 
หญิง 10 พ.ย. 23 41 2S

5Km เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (3 คน)

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  Juthamas Pispuechpun
 
หญิง 13 ก.ย. 20 44 M
  พนิดา ทองแท้
 
หญิง 20 ต.ค. 41 23 M
  เอกลักษณ์ โสมรักษ์
 
ชาย 3 ต.ค. 06 58 L
*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @drrun